Jaksaminen

Rakennusliiton luottamushenkilöt ovat keskeisessä roolissa, kun hoidetaan liiton jäsenten edunvalvontaa. Ei ole yhdentekevää miten luottamushenkilöt jaksavat. Luottamushenkilöt tarvitsevat työssään niin työntekijöiden kuin liitonkin tuen.

LUOTTAMUSMIESOPPAAT

Jaksamisen tueksi Rakennusliitto on painattanut jokaiselle sopimusalalle omat luottamushenkilöoppaat. Kun luottamusmiesvalinnat on ilmoitettu Rakennusliiton aluetoimistoon, ottaa aluetoimiston toimitsija yhteyttä uuteen luottamusmieheen ja sopii tapaamisajan henkilökohtaista perehdyttämistä varten. Perehdyttämisen yhteydessä käydään läpi mm. luottamusmiesoppaassa mainitut asiat ja muut käytännön toimet, jotka luottamusmiehen on hyvä tietää. Tapaamisessa luottamusmies voi kysyä mieltään askarruttavista asioista.

Luottamusmiesoppaat löytyvät myös luottamushenkilön tietopakista.

KOULUTUSTA LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVILLE

Kukaan ei ole seppä syntyessään, eikä kenenkään tarvitse itsekseen opiskella luottamustehtävissä tarvittavaa tietoa ja taitoa. Rakennusliitto tarjoaa monenlaista koulutusta

  • luottamusmiehille
  • työsuojeluvaltuutetuille
  • yhteysmiehille
  • osastojen toimihenkilöille

Työnantajatuen piirissä olevilla kursseilla Rakennusliitto korvaa matkakulut ns. ”bensarahakäytännön” mukaan eli 0,24 euroa/km  lyhintä reittiä käyttäen sekä kurssistipendin työstä opintovapaalla olevalle.

Tietoa koulutuksesta >>

TUETTUJA LOMAVUOROKAUSIA

Luottamustehtävissä toimiville liitto on neuvotellut tuettuihin lomiin ylimääräisiä lisäpäiviä virkistäytymismahdollisuuksien parantamiseksi.

Rakennusliiton lomaedut työelämän käytettävissä oleville (työssä olevat/työttömät) jäsenille. Jäsenetuloma tulee tilata puhelimitse.
Edun saamiseksi on lomakohteeseen saavuettaessa esitettävä jäsenkortti sekä kuvallinen henkilötodistus.

Sopimuksenalaiset kohteet, hinnoitteluperiaate ja ohjeita varaamisen

Rakennusliitolla on yhteistyösopimus lukuisten lomapalvelua tuottavan kohteen kanssa
(puolihoitokohteet sekä majoitus- ja aamiaisetukohteet ks. alla). Rakennusliitto myöntää em. lomakohteissa lomaileville työssä oleville ja työttömille jäsenilleen lomatukea.
Lomatuki on huomioitu hotellien hinnoittelussa.

  • Jäsenkohtaisen (jäsen +puoliso ja alle 17-vuotiaat perheenjäsenet yhteenlaskettuna) tuen enimmäismäärä on 8 vrk/kalenterivuosi. Luottamustehtävissä olevilla jäsenillä tuen enimmäismäärä on 12 vrk/kalenterivuosi. Mikäli etuvuorokaudet ylittävät 8/12 vuorokausien määrän, ylimenevä osuus laskutetaan kokonaisuudessaan jäseneltä.
  • Lomavarausta tehdessä on ilmoitettava jäsennumero.
  • Jäsenkortti ja kuvallinen henkilötodistus on esitettävä lomapaikassa ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Mikäli kohdekohtaisessa esittelyssä ei ole erillistä mainintaa, lapset 6–16 vuotta saavat 50 %:n alennuksen, alle 6-vuotiaat ilmaiseksi.
  • Tee varauksesi kohteesta hyvissä ajoin ennen kuitenkin vähintään viikkoa ennen majoitustarvetta.

HYVINVOINTIJAKSOJA

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry järjestää tuettuja, työkykyä ja terveyttä edistäviä 1.askel- hyvinvointijaksoja työikäisille aikuisille ja heidän perheilleen.Jaksoja toteutetaan suomalaisissa hotelleissa, lomakeskittymissä, terveyskylpylöissä ja urheiluopistoissa eri puolilla Suomea. Jaksoille haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä. Jaksoista maksetaan vain omavastuuosuus. Raha-automaattiyhdistys tukee PHT:n toimintaa.

Lisätietoa perheille ja työikäisille aikuisille suunnatuista 1.askel -hyvinvointijaksoista PHT:n kotisivuilla.

KUNTOUTUSMAHDOLLISUUDET

Oman itsensä huolto saattaa unohtua arjen keskellä muita auttaessa. Aina eivät voimavarat tunnu riittävän, vaikka tukea olisi tarjolla.
Jos jaksaminen käy ylivoimaiseksi, voi luottamustehtävissä toimiva tarvita kuntoutusta.

Tietoa kuntoutusmuodoista. Kuntoutusmuodoista voi kysyä lähemmin liiton sosiaalisihteeriltä.