Työsuojeluvaltuutetuille

Työsuojelun peruskurssi

Onko sinut juuri valittu työsuojeluvaltuutetuksi tai oletko toiminut jo hetken tehtävässä, muttet ole käynyt Rakennusliiton järjestämää työsuojeluvaltuutettujen peruskurssia? Onnittelut valinnastasi tärkeään tehtävään! Uskomme, että peruskurssimme antaa sinulle hyvät eväät rakentaa turvallisempaa ja terveellisempää työpaikkaa tai yritystä. Kaksiosaisessa alueellisessa koulutuksessa selvitämme käytännönläheisten neuvottelu- ja keskusteluharjoitusten avulla kuinka voit kehittää työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Tavoitteena on kehittää työsuojeluosaamistasi sekä vahvistaa neuvottelutaitojasi. Koulutuksessa pohdimme työsuojeluvaltuutetun oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä. Mietimme miten työpaikkaasi voisi kehittää turvallisemmaksi ja sopimusjärjestelmiä parantaa. Tutustut tukiverkostoosi tavaten työsuojelusihteerin, alue- ja keskustoimiston toimitsijoita sekä kymmeniä eri työmaiden ja yritysten työsuojeluvaltuutettuja, joiden kanssa pääset vaihtamaan kokemuksia.

Rakennusliiton työsuojeluvaltuutettujen peruskurssi on tarkoitettu kaikkien rakennusalan sopimusalojen työsuojelu- ja varatyösuojeluvaltuutetuille.

Seuraavat työsuojelun peruskurssit 2017

16.-18.1.          osa 1, Helsinki
*hakemukset viimeistään 21.12.2016
6.-7.2.             osa 2, Helsinki

13.-15.2.          osa 1, Tampere
*hakemukset viimeistään 20.1.
6.-7.3.              osa 2, Tampere

24.-26.4          osa 1, Oulu
*hakemukset viimeistään 31.3.
15.-16.5.          osa 2, Oulu

11.-13.9.           osa 1, Helsinki
*hakemukset viimeistään 18.8.
2.-3.10.            osa 2, Helsinki

9.-11.10.          osa 1, Imatra
*hakemukset viimeistään 15.9.
30.-31.10.       osa 2, Imatra

13.-15.11.         osa 1, Jyväskylä
*hakemukset viimeistään 20.10.
11.-12.12.         osa 2, Jyväskylä

Työsuojelun jatkokurssi

Sinä jo hetken työsuojeluvaltuutettuna toiminut aktiivimme. Nyt olisi hyvä aika sopia työnantajan kanssa jatkokurssille osallistumisesta. Kaksiosaisella alueellisella työsuojelun jatkokurssilla vahvistat osaamistasi työsuojeluasioissa. Pohdimme miten kehittää työpaikkasi työympäristöä ja miten tunnistat turvallisuusriskit. Kehitämme neuvottelu ja keskustelutehtävien kautta neuvottelutaitojasi, parannamme viestintääsi ja tutustut syvemmin muun muassa rakennusalan työturvallisuus- ja sosiaalikysymyksiin. Työsuojeluvaltuutetun yksi keskeinen rooli on kehittää työpaikkaa. Mietimme yhdessä miten yrityksessäsi ja työpaikallasi voitaisiin parantaa sopimusjärjestelmiä ja rakentaa yhä turvallisempi työympäristö. Koulutuksessa tapaat kymmeniä työsuojeluvaltuutettuja eri puolilta Suomea. Kouluttajina toimivat Rakennusliiton alue- ja edunvalvontaosaston toimitsijat, joiden kanssa voit verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia.

Rakennusliiton työsuojelun jatkokurssi on tarkoitettu kaikkien rakennusalan sopimusalojen työsuojelu- ja varatyösuojeluvaltuutetuille.

Seuraava työsuojelun jatkokurssit  2017

27.-29.3.           osa 1, Turku
*hakemukset viimeistään 3.3.
19.-21.4.          osa 2, Turku

18.-20.9.          osa 1, Vantaa
*hakemukset viimeistään 25.8.
23.-25.10.        osa 2, Vantaa

6.-8.11.             osa 1, Oulu
*hakemukset viimeistään 13.10.
13.-15.12.         osa 2, Oulu

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen täydennyskurssi

Täydennyskurssi kokoaa liiton kaikkien sopimusalojen luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut yhteen kolmeksi päiväksi. Tapaamisessa pureudutaan työmarkkinoiden ja rakennusalan ajankohtaisiin kysymyksiin. Käydään läpi mitä uutta työ- ja työsuojelusäädännössä on tapahtumassa. Kouluttamassa on toimitsijoita, liiton johtoa ja muita asiantuntijoita. Täydennyskurssi on luottamushenkilöille mainio paikka päivittää edunvalvontaosaamistaan sekä verkostoitua laajasti yritys- ja sopimusalakohtaisesti. Koulutus on tarkoitettu luottamus- ja varaluottamusmiehille sekä työsuojelu- ja varatyösuojeluvaltuutetuille.

1.-3.2.2017 Hämeenlinna, hotelli Aulanko
*hakemukset viimeistään 11.1.

Työoikeuden peruskurssi

Tervetuloa Rakennusliiton juristien vetämälle työoikeuden kurssille, jossa pureudutaan lakeihin erityisesti rakennusalan näkökulmasta. Harjoitusten kautta saat kokonaiskuvan työelämän oikeudellisista kysymyksistä. Tehtävät sivuavat muun muassa työsopimuslakia, työturvallisuuslakia, vuosilomalakia, syrjintäsuojaa ja työaikalakia. Koulutuksesta on hyötyä niin työsuojeluvaltuutetuille kuin myös luottamusmiehille. Kurssilta saat välineitä ja kokemusta, joilla vahvistat edunvalvontaosaamistasi. Koulutus on tarkoitettu luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.

20.-22.11.2017 Helsinki, hotelli Haaga
* ilmoittautuminen viimeistään 27.10.