Portaal eAsiointi

Liige võib logida sisse portaali eAsiointipalvelu ning kasutada portaali teatud endaga seotud muudatuste tegemiseks ja maksude tasumiseks.

Portaali eAsiointi isikuandmete jaos saate ajakohastada

 • perekonna- ja eesnime
 • elukoha aadressi
 • sihtnumbri ja tegevuskoha
 • laua- ja mobiiltelefoni numbri
 • meiliaadressi

Isikuandmete ajakohastamisega tagate, et ka liidu elektroonilised teated jõuavad teieni.

Portaal eAsiointi lihtsustab liikmemaksu arvutamist ja ise tasumist

Liikmemaksu kinnipidamine tööandja poolt on kõige tavalisem liikmemaksu tasumise viis.

Liige, kes tasub ise liikmemaksu, võib kasutada portaali eAsiointipalvelu liikmemaksukalkulaatorit ja siirduda kalkulaatori juurest otse oma internetipanka tasuma.

Teate liikmemaksust vabastamise kohta võite saata portaali kaudu

Portaali eAsiointi liikmemaksude jaos võite saata teate, kui olete ajutiselt vabastatud liikmemaksust (liidu eeskirja § 6). Valida võite järgmiste põhjuste hulgast:

 • töötu (Rahvapensioniameti töötuabiraha/põhipäevaraha)
 • haige
 • sõjaväeteenistuses
 • õpilane
 • emaduspuhkusel
 • lähedase põetaja
 • isaduspuhkusel
 • lapsehoolduspuhkusel

Maksuvabastus edastatakse portaali eAsiointipalvelu kaudu otse liikmete registrisse.

eAsiointi süsteem kontrollib automaatselt:

 • Üksiku vabastusperioodi pikkus ei tohi ületada üht aastat.
 • Vabastuse võib kanda eelmisesse, jooksvasse ja järgmisse aastasse.
 • Kasutusel on nelja (4) aasta kalkulaator, mis arvestab maha tööperioodid ja alustab algusest pärast kuus (6) kuud kestnud liikmemaksude tasumist – kui neli (4) aastat hakkab täituma, palub süsteem ühendust võtta piirkondliku bürooga või Ehitajate Ametiühingu klienditeenindusega.

Säilitage tõend võimalikuks kasutamiseks töötuse või õigusabi vajaduse tekke korral.  Tõendeid liikmemaksust vabastamise põhjuse ja aja kohta ei ole vaja saata piirkondlikkusse büroosse, kuid liige peab säilitama maksuvabastusega seonduvad dokumendid. Kui jääte töötuks või taotlete õigusabi, võite dokumentidega tõestada maksuvaba perioodi.

Liikmemaksuvabastusest võib teatada internetiportaalis eAsiointipalvelu, telefoni teel, asjaajamisel liidu büroos või kasutades lehes Rakentaja avaldatud vormi. Täidetud ja alla kirjutatud vorm toimetatakse lähimasse piirkondlikku büroosse või saadetakse posti teel Ehitajate Ametiühingu liikmete registrile.

Abirahataotlusi saab esitada ja maksuandmeid saab kontrollida portaali eAsiointi kaudu

Portaali eAsiointi töötukassa jaos võite saata töötukassale nii esmase kui ka korduva abirahataotluse. Samuti võite abirahataotlusele lisada lisasid. Jooksva seisundi andmetes võite kontrollida taotluste ja tasutud soodustuste hetkeseisundit.