Esileht - Rakennusliitto

Ehitusliit (Rakennusliitto) on ehitusalal töötavate palgasaajate ametiliit

Liit kaitseb töötajate õigusi ja sõlmib üldsiduvad kollektiivlepingud.

Ehitusaladel tuleb maksta vähemalt nendele lepingutele vastavaid palku ja järgida muid nendes sätestatud tingimusi.
Ehitusliitu kuulub suurem osa Soomes töötavatest elukutselistest ehitajatest.

Liikmena saad palju liikmesoodustusi, mh. allahindlust kütustest või puhkusereisidest.

Soomes alaliselt elavad liikmed võivad saada palgapõhist päevaraha. Töötuks jäävalt välismaise taustaga liikmelt uuritakse õigust Soome sotsiaalkaitsele. Temale võidakse maksta palgapõhist päevaraha, kui kõik Soome sotsiaalkaitset puudutavad eeldused on täidetud ja võidakse näidata, et liige elab alaliselt Soomes. Lisaks uuritakse mh, kas on alaline aadress Soomes, kuidas elab, kas on peret Soomes või kusagil mujal riigis. Võite võtta ühendust töötukassa valvenumbril 020 690 230 ja selgitada oma olukorda.

Astu liikmeks

Image

Uudised

  • Teave koroonaviirusest ehitajatele

    Koroonaviiruse levimine mõjutab märkimisväärselt ehitajate töö- ja perekonnaelu. Sellest uudisest leiate tähtsamad asjad.

Kontakt

Rakennusliitto Uusimaa piirkondlik kontor, Helsinki
Siltasaarenkatu 4 (tänavatasand), PL 12, 00531 Helsinki

Piirikonna eestikeelne volinik Urmet Aru, tel. +358 44 208 7287
Piirikonna venekeelne volinik Valeri Niemenmaa, tel. +358 50 406 3622