Rakennusliiton jäsenrekisterin tietosuojaseloste

 

Rakennusliiton jäsenrekisterin henkilötietojen käsittely perustuu ammattiyhdistysliikkeen jäsenyyteen ja liittoja koskevaan lainsäädäntöön, mukaan lukien hallintolaki, työsopimuslaki, työeläkelaki, työturvallisuuslaki ja arkistointilaki.

Tietosuojaselosteessa kuvataan rekisterin henkilötietojen käsittelyssä keskeiset asiat. Näitä ovat esimerkiksi rekisterin käyttötarkoitus, kerättävät tiedot ja rekisteriin merkityn henkilön oikeudet. Tietosuojaselosteessa kerrotaan myös, miten rekisteristä luovutetaan tietoja ulkopuolisille.

Tietosuojaselostetta päivitetään tarpeen mukaan.
Rakennusliiton tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi lokakuussa 2020.