Kevennä kaasujalkaa tietyömaalla

Teiden päällystyskausi on alkanut. Asfaltti- ja kuljetusalan yritykset sekä Rakennusliitto vetoavat tienkäyttäjiin, jotta he noudattaisivat tietyömaiden nopeusrajoituksia. Etenkin ammattiautoilijoita haastetaan näyttämään mallia muulle liikenteelle. Tietyömaita riittää, sillä väylien korjausvelkaohjelma tuo tiekorjauksiin tänä ja ensi vuonna yhteensä 500 miljoonan euron lisärahoituksen. Asfalttityönantajien etujärjestö INFRA ry ja kuljetusyrityksiä edustava Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry vetoavat tienkäyttäjiin, […]

Lue lisää

Hiljainen hetki kiinnittää huomiota pienrakentamisen turvallisuuteen

Tämänvuotinen hiljainen hetki rakennustyömailla kiinnittää erityistä huomiota pienrakentamisen turvallisuuteen. –Nyt näyttää siltä, että pienrakentamisessa sattuu aikaisempaa enemmän onnettomuuksia. Viime aikoina tapahtuneista vakavammista työtapaturmista on huomattava osa tapahtunut juuri pienillä työpaikoilla, sanoo työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen Rakennusliitosta. Rakennusalan hiljainen hetki järjestetään perjantaina 28.4. klo 12.00 alkaen. Rakennusalan työmaat ja työpaikat hiljenevät tuolloin niin pitkäksi ajaksi kuin rakentajat […]

Lue lisää

ePerehdytys tulossa rakennusalalle – Osallistu slogan-kisaan!

Rakennusalalle ollaan kehittämässä yhteistä yleisperehdytystä turvallisiin työtapoihin. Työntekijät suorittaisivat sen verkossa ja perehdytys olisi voimassa vuoden kaikilla työmailla. Vielä valmisteluvaiheessa oleva ePerehdytys voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumattomana verkko-oppimisena. Hyväksytty suoritus on voimassa kaikilla rakennustyömailla aina 12 kuukautta kerrallaan. Työntekijän suoritus tulee suoraan näkyviin Valttikortti-järjestelmään, josta se on helppo työmailla todentaa. Merkittävä joukko Rakennusteollisuus RT:n […]

Lue lisää

Lääkekorvaukset työtapaturmissa ja ammattitaudeissa

Tapaturmavakuutuskeskuksen ohjeistuksen mukaan työtapaturmassa vahingoittunut ja ammattitautiin sairastunut saa korvauksen lääkekustannuksista hakemalla maksamiaan lääkkeitä koskevat kustannukset vakuutusyhtiöltä viimeistään vuoden kuluessa. Vakuutusyhtiö voi kuitenkin antaa vahingoittuneelle maksusitoumuksen työtapaturman tai ammattitaudin hoitoon korvattavista lääkkeistä. Tämä maksusitoumus annetaan apteekkiin.   Lisätietoja sosiaalisihteeri Tiina Nurmi-Kokko 020 774 3082.  

Lue lisää

Pakkaspäivistä johtuvat lomautuspäivät

Viimeistään nyt on syytä palauttaa mieleen työehtosopimuksen määräykset työmaakohtaisen pakkasrajan asettamisesta. Turhien työmatkojen välttämiseksi rakennusalan työehtosopimuksen mukaisesti määritellään pakkasraja, jolloin työmaalle ei tarvitse mennä. Rajaa määritettäessä huomioidaan työvaiheet ja olosuhteet. Rakennuksen runkovaiheessa voi työnteon tilapäisesti estää pakkasen aiheuttama sääeste. Työmaan ja eri työtehtävien pakkasrajoista päätettäessä on syytä huomioida alueen ilmasto-olot kuten tuulisuus. Erot voivat olla suuria […]

Lue lisää

Työsuojeluvaltuutetut: nyt tulee kysely – hyvä tilaisuus parantaa asioita

Työsuojeluvaltuutetut saavat sähköpostiinsa kyselyn, jolla tutkitaan korjausrakennustyömaan työsuojelun toteuttamista. Kyselyn toteuttaa aluehallintovirasto. -Korjausrakentaminen on tutkitusti vaarallista ja siinä sattuu paljon onnettomuuksia. Nyt on siis mainio tilaisuus vaikuttaa itse asioihin vastaamalla ja kertomalla puutteita sekä ehdottamalla parannuksia, korostaa työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen Rakennusliitosta. Tutkimuksessa selvitetään lähinnä kolmea asiaa: 1.Korjausrakennustyömaan työsuojelun toteuttamista 2.Eri tahojen ja toimijoiden vaikutusta siihen […]

Lue lisää

Työmailla tehtaillaan tiuhaan tapaturmia-Rakennusliitto varoittaa kiireestä

Työmailla tehtaillaan nyt talojen lisäksi myös työtapaturmia tiuhaan tahtiin. -Kiire ja suunnittelemattomuus näkyvät nyt rakentamisessa, sanoo Rakennusliiton työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen. Rakennustyömailla on tapahtunut lyhyen ajan sisällä useita työtapaturmia, joissa työntekijät ovat loukkaantuneet pahasti: * Tampereella putosi katolla ollut rakentaja luukusta ja loukkaantui vakavasti. *  Kuopiossa rakennustyömaalla kuormaa purkanut kuljettaja jäi elementin alle puristuksiin. * Vihdissä […]

Lue lisää

Työterveyskortti – yhtä tärkeä kuin henkilö- ja työturvallisuuskortti

Tärkeimpiä ongelmia rakennusalan työterveyshuollossa on ollut jo kauan sen kattavuuden lisääminen myös pieniin yrityksiin. Vaikka Raketti-rekisteri vaihtui käytännöllisempään työterveyskorttiin, tavoitteeseen ei ole täysin päästy. Rakennusala on ongelmallinen työterveyden ja -turvallisuuden kannalta muuttuvine työympäristöineen ja työolosuhteineen. Työterveyslaitoksen teettämän työ- ja terveyshaastattelututkimuksen mukaan rakennusalalla työterveyshuollon kattavuus palkansaajilla on alhaisempi muihin toimialoihin verrattuna. Syyt tähän ovat olleet moninaisia. […]

Lue lisää

EI on ei

Henkilökohtainen koskemattomuus on jokaisen ihmisen perusoikeus. Mistä johtuu, että naiset kokevat edelleen työmailla seksuaalista häirintää? Sinä et sitten varmaankaan ole sopiva ihminen rakennustyömaalla, kun olet noin herkkänahkainen,” sanoi muuan esimiesasemassa oleva mies naiselle, kun nainen kertoi kokevansa seksuaalista häirintää. Olemme saaneet toimitukseen yhteydenottoja naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä. Tähän lehtiartikkeliin haastattelin nimettöminä pysyviä häirinnän kohteeksi joutuneita […]

Lue lisää

Selkeyttä turvallisuushavainto- ja kulunvalvontakäytäntöihin

Rakennusliitto suhtautuu positiivisesti työturvallisuuden parantamiseen eikä vastusta työturvallisuushavaintojen dokumentointia, mutta edellyttää, että työntekijöiden identiteettisuojaa kunnioitetaan. Rakennusliitto edellyttää myös, että kaikilla työmailla työskentelevillä on oikeus ja mahdollisuus tehdä turvallisuushavaintoja, myös aliurakoitsijoiden työntekijöillä. Rakennusliiton hallitus käsitteli tänään rakennusteollisuuden työpaikkojen turvallisuushavaintoihin ja kulunvalvontaan liittyviä käytäntöjä. Kokouksessa hyväksyttiin ohjeet, joilla työntekijöiden identiteettisuoja voidaan turvata työturvallisuushavaintoilmoitusten ja TR -mittausten yhteydessä. […]

Lue lisää