ePerehdytys on otettu käyttöön työmailla

Yleisperehdytyksen voi nyt suorittaa täysin uudella tavalla, verkko-oppimisena. Hyväksytty suoritus on voimassa aina vuoden kerrallaan kaikilla työmailla. Suoritusmerkintä tallentuu välittömästi Tilaajavastuun Taitorekisteriin, josta tieto on helposti työmaalla luettavissa Valttikortilta muun muassa maksuttoman mobiilisovelluksen avulla. Taitorekisteristä voidaan toteuttaa myös integraatio työmaan kulunvalvontajärjestelmään. ePerehdytys ei kuitenkaan poista työmaalla tapahtuvaa, työmaan erityispiirteisiin ja jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin tehtävää perehdytystä. […]

Lue lisää

Työturvallisuuden yleisperehdytys siirtyy verkkoon ja tehostuu

Syyskuun alussa käyttöön tuleva ePerehdytys uudistaa työturvallisuuden perehdytyksen. Se korvaa kokonaan nykymuotoisen yleisperehdytyksen, ja työmailla voidaan keskittyä työpaikkakohtaiseen perehdytykseen ja työmaan erityispiirteisiin.   Nykyisessä perehdytysmallissa työntekijä voi joutua käymään läpi eri työmaiden perehdytyksissä samat yleiset työturvallisuusasiat jopa kymmeniä kertoja vuodessa. Tämä on koettu aikaa tuhlaavaksi ja turhauttavaksi eikä nykyinen tapa paranna työturvallisuutta riittävästi. ePerehdytyksessä turvallisuuden […]

Lue lisää

Kevennä kaasujalkaa tietyömaalla

Teiden päällystyskausi on alkanut. Asfaltti- ja kuljetusalan yritykset sekä Rakennusliitto vetoavat tienkäyttäjiin, jotta he noudattaisivat tietyömaiden nopeusrajoituksia. Etenkin ammattiautoilijoita haastetaan näyttämään mallia muulle liikenteelle. Tietyömaita riittää, sillä väylien korjausvelkaohjelma tuo tiekorjauksiin tänä ja ensi vuonna yhteensä 500 miljoonan euron lisärahoituksen. Asfalttityönantajien etujärjestö INFRA ry ja kuljetusyrityksiä edustava Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry vetoavat tienkäyttäjiin, […]

Lue lisää

Hiljainen hetki kiinnittää huomiota pienrakentamisen turvallisuuteen

Tämänvuotinen hiljainen hetki rakennustyömailla kiinnittää erityistä huomiota pienrakentamisen turvallisuuteen. –Nyt näyttää siltä, että pienrakentamisessa sattuu aikaisempaa enemmän onnettomuuksia. Viime aikoina tapahtuneista vakavammista työtapaturmista on huomattava osa tapahtunut juuri pienillä työpaikoilla, sanoo työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen Rakennusliitosta. Rakennusalan hiljainen hetki järjestetään perjantaina 28.4. klo 12.00 alkaen. Rakennusalan työmaat ja työpaikat hiljenevät tuolloin niin pitkäksi ajaksi kuin rakentajat […]

Lue lisää

ePerehdytys tulossa rakennusalalle – Osallistu slogan-kisaan!

Rakennusalalle ollaan kehittämässä yhteistä yleisperehdytystä turvallisiin työtapoihin. Työntekijät suorittaisivat sen verkossa ja perehdytys olisi voimassa vuoden kaikilla työmailla. Vielä valmisteluvaiheessa oleva ePerehdytys voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumattomana verkko-oppimisena. Hyväksytty suoritus on voimassa kaikilla rakennustyömailla aina 12 kuukautta kerrallaan. Työntekijän suoritus tulee suoraan näkyviin Valttikortti-järjestelmään, josta se on helppo työmailla todentaa. Merkittävä joukko Rakennusteollisuus RT:n […]

Lue lisää

Lääkekorvaukset työtapaturmissa ja ammattitaudeissa

Tapaturmavakuutuskeskuksen ohjeistuksen mukaan työtapaturmassa vahingoittunut ja ammattitautiin sairastunut saa korvauksen lääkekustannuksista hakemalla maksamiaan lääkkeitä koskevat kustannukset vakuutusyhtiöltä viimeistään vuoden kuluessa. Vakuutusyhtiö voi kuitenkin antaa vahingoittuneelle maksusitoumuksen työtapaturman tai ammattitaudin hoitoon korvattavista lääkkeistä. Tämä maksusitoumus annetaan apteekkiin.   Lisätietoja sosiaalisihteeri Tiina Nurmi-Kokko 020 774 3082.  

Lue lisää

Pakkaspäivistä johtuvat lomautuspäivät

Viimeistään nyt on syytä palauttaa mieleen työehtosopimuksen määräykset työmaakohtaisen pakkasrajan asettamisesta. Turhien työmatkojen välttämiseksi rakennusalan työehtosopimuksen mukaisesti määritellään pakkasraja, jolloin työmaalle ei tarvitse mennä. Rajaa määritettäessä huomioidaan työvaiheet ja olosuhteet. Rakennuksen runkovaiheessa voi työnteon tilapäisesti estää pakkasen aiheuttama sääeste. Työmaan ja eri työtehtävien pakkasrajoista päätettäessä on syytä huomioida alueen ilmasto-olot kuten tuulisuus. Erot voivat olla suuria […]

Lue lisää

Työsuojeluvaltuutetut: nyt tulee kysely – hyvä tilaisuus parantaa asioita

Työsuojeluvaltuutetut saavat sähköpostiinsa kyselyn, jolla tutkitaan korjausrakennustyömaan työsuojelun toteuttamista. Kyselyn toteuttaa aluehallintovirasto. -Korjausrakentaminen on tutkitusti vaarallista ja siinä sattuu paljon onnettomuuksia. Nyt on siis mainio tilaisuus vaikuttaa itse asioihin vastaamalla ja kertomalla puutteita sekä ehdottamalla parannuksia, korostaa työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen Rakennusliitosta. Tutkimuksessa selvitetään lähinnä kolmea asiaa: 1.Korjausrakennustyömaan työsuojelun toteuttamista 2.Eri tahojen ja toimijoiden vaikutusta siihen […]

Lue lisää

Työmailla tehtaillaan tiuhaan tapaturmia-Rakennusliitto varoittaa kiireestä

Työmailla tehtaillaan nyt talojen lisäksi myös työtapaturmia tiuhaan tahtiin. -Kiire ja suunnittelemattomuus näkyvät nyt rakentamisessa, sanoo Rakennusliiton työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen. Rakennustyömailla on tapahtunut lyhyen ajan sisällä useita työtapaturmia, joissa työntekijät ovat loukkaantuneet pahasti: * Tampereella putosi katolla ollut rakentaja luukusta ja loukkaantui vakavasti. *  Kuopiossa rakennustyömaalla kuormaa purkanut kuljettaja jäi elementin alle puristuksiin. * Vihdissä […]

Lue lisää

Työterveyskortti – yhtä tärkeä kuin henkilö- ja työturvallisuuskortti

Tärkeimpiä ongelmia rakennusalan työterveyshuollossa on ollut jo kauan sen kattavuuden lisääminen myös pieniin yrityksiin. Vaikka Raketti-rekisteri vaihtui käytännöllisempään työterveyskorttiin, tavoitteeseen ei ole täysin päästy. Rakennusala on ongelmallinen työterveyden ja -turvallisuuden kannalta muuttuvine työympäristöineen ja työolosuhteineen. Työterveyslaitoksen teettämän työ- ja terveyshaastattelututkimuksen mukaan rakennusalalla työterveyshuollon kattavuus palkansaajilla on alhaisempi muihin toimialoihin verrattuna. Syyt tähän ovat olleet moninaisia. […]

Lue lisää