Lakinaiset vastaavat

Rakennusliiton lakinaiset pureutuvat tällä palstalla jäsentemme visaisiin kysymyksiin joka toisessa Rakentajassa. Seuraavan kerran palsta ilmestyy helmikuussa. Olin työhaastattelussa ja minulta kysyttiin perhesuhteistani. Saako työnantaja kysyä perhesuhteista työhaastattelussa? Työnantajalla ei ole oikeutta kysyä työhaastattelussa työnhakijalta mitä tahansa kysymyksiä. Haastateltavalta voidaan kysyä ainoastaan seikoista, jotka ovat työsuhteen kannalta tarpeellisia. Työelämän tietosuojalain nojalla, työnantaja saa käsitellä työhönotossa vain […]

Lue lisää

Lakinaiset vastaavat

Rakennusliiton lakinaiset pureutuvat tällä palstalla jäsentemme visaisiin kysymyksiin joka toisessa Rakentajassa. Seuraavan kerran palsta ilmestyy joulukuussa. Sain poliisilta kutsun kuulusteluun, joka koskee minulle työmaalla sattunutta työtapaturmaa. Mitä kuulusteluissa tapahtuu? Auttaako liitto minua tässä asiassa? Poliisilla on velvollisuus suorittaa esitutkinta, mikäli sille tehdyn ilmoituksen perusteella on syytä epäillä rikosta. Työrikosten osalta ilmoituksen tekee usein aluehallintovirasto. Jokaisella […]

Lue lisää

Lakinaiset vastaavat

Rakennusliiton lakinaiset pureutuvat tällä palstalla jäsentemme visaisiin kysymyksiin joka toisessa Rakentajassa. Seuraavan kerran palsta ilmestyy lokakuussa. Työsuhteeni on päättymässä. Milloin saan loppupalkkani? Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Päättymispäivä on määräaikaisen työsopimuksen sopimuskauden viimeinen työpäivä ja toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen irtisanomisajan viimeinen päivä. Työsuhteesta johtuvat saatavat erääntyvät maksettavaksi työsuhteen päättymispäivänä. Mikäli työnantaja ja työntekijä ovat työsuhteen kestäessä […]

Lue lisää

Lakinaiset vastaavat

Rakennusliiton lakinaiset pureutuvat tällä palstalla jäsentemme visaisiin kysymyksiin joka toisessa Rakentajassa. Seuraavan kerran palsta ilmestyy elokuussa. Millainen oikeus minulla on lisätyöhön, kun työskentelen osa-aikaisena työntekijänä? Työsopimuslain nojalla työnantajan on tarjottava osa-aikaiselle työntekijälle työtä, jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänelle sopiviin tehtäviin. Jos tämän työn vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella […]

Lue lisää

Lakinaiset vastaavat

Rakennusliiton lakinaiset pureutuvat tällä palstalla jäsentemme visaisiin kysymyksiin joka toisessa Rakentajassa. Seuraavan kerran palsta ilmestyy kesäkuussa. Haluaisin pitää kesäloman yhdessä jaksossa. Työnantaja vetoaa kesäajan kiireisiin ja suunnittelee antavansa kesälomat viikon pätkissä. Voiko näin toimia? Työnantajalla on vuosilomalain nojalla oikeus määrätä lomien ajankohta. Lähtökohtana on, että kesäloma ja talviloma on annettava yhdenjaksoisena, jollei työn käynnissä pitämiseksi […]

Lue lisää

Lakinaiset vastaavat

Rakennusliiton lakinaiset pureutuvat tällä palstalla jäsentemme visaisiin kysymyksiin joka toisessa Rakentajassa. Seuraavan kerran palsta ilmestyy huhtikuussa.   Olen hakenut opintovapaata puoleksi vuodeksi, mutta työnantajani eväsi vapaan puhuen jotain yhdenjaksoisen työsuhteen puutteesta. Onko työnantajalla tähän oikeus? Opintovapaalain mukaan työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on laissa säädetyin […]

Lue lisää

Lakinaiset vastaavat

Rakennusliiton lakinaiset pureutuvat tällä palstalla jäsentemme visaisiin kysymyksiin joka toisessa Rakentajassa. Seuraavan kerran palsta ilmestyy helmikuussa. Miten ensi vuoden alusta voimaan tulevat työsopimuslain koeaikaa ja takaisinottovelvollisuutta koskevat muutokset vaikuttavat rakennusalalla?  Työsopimuslain koeaikaa koskeva ehto muuttuu siten, että enimmäiskoeaika pitenee 4 kuukaudesta 6 kuukauteen. Koeaikaa voidaan pidentää kuukauden verran silloin, jos työntekijä on työkyvyttömyyden tai perhevapaiden […]

Lue lisää

Lakinaiset vastaavat

Rakennusliiton lakinaiset pureutuvat tällä palstalla jäsentemme visaisiin kysymyksiin joka toisessa Rakentajassa. Seuraavan kerran palsta ilmestyy joulukuussa.   Työterveyslääkäri kirjoitti minulle viikon sairauslomaa diagnoosilla F43.0, Akuutti stressireaktio. Työnantaja ilmoitti sairauslomani jälkeen, ettei maksa sairausajan palkkaa kuin kolmelta päivältä. Onko työnantajalla oikeus toimia näin? Lähtökohta on, että työntekijällä on oikeus saada työehtosopimuksen mukainen sairausajan palkka lääkärin määräämältä […]

Lue lisää

Lakinaiset vastaavat

Rakennusliiton lakinaiset pureutuvat tällä palstalla jäsentemme visaisiin kysymyksiin joka toisessa Rakentajassa. Seuraavan kerran palsta ilmestyy lokakuun lehdessä.   Yhtiö, jonka palveluksessa olen työskennellyt 10 vuoden ajan, teki konkurssin. Sain irtisanomisilmoituksen, jolla työsuhteeni on päätetty noudattaen 14 päivän irtisanomisaikaa. Yli vuoden yhtäjaksoisesti lomautettuna ollut työkaverini sai neljän viikon irtisanomisajan palkan, kun hän sanoi itse itsensä irti […]

Lue lisää

Lakinaiset vastaavat

Rakennusliiton lakinaiset pureutuvat tällä palstalla jäsentemme visaisiin kysymyksiin joka toisessa Rakentajassa. Seuraavan kerran palsta ilmestyy elokuun lehdessä. Työsuhteeni irtisanottiin tu-ta-perusteella. Nyt kuulin, että työtäni tulee tekemään toinen työntekijä. Saako näin tehdä? Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Perustetta […]

Lue lisää