Työterveyskortti – yhtä tärkeä kuin henkilö- ja työturvallisuuskortti

Tärkeimpiä ongelmia rakennusalan työterveyshuollossa on ollut jo kauan sen kattavuuden lisääminen myös pieniin yrityksiin. Vaikka Raketti-rekisteri vaihtui käytännöllisempään työterveyskorttiin, tavoitteeseen ei ole täysin päästy. Rakennusala on ongelmallinen työterveyden ja -turvallisuuden kannalta muuttuvine työympäristöineen ja työolosuhteineen. Työterveyslaitoksen teettämän työ- ja terveyshaastattelututkimuksen mukaan rakennusalalla työterveyshuollon kattavuus palkansaajilla on alhaisempi muihin toimialoihin verrattuna. Syyt tähän ovat olleet moninaisia. […]

Lue lisää

Oikeus turvalliseen työhön

Jokaisella työntekijällä on oltava oikeus turvalliseen työympäristöön. Tämä koskee niin fyysistä kuin henkistäkin työturvallisuutta. Kun työturvallisuutta laiminlyödään, pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla vakava tapaturma tai hengen lähtö. Työnantajan velvollisuus on järjestää turvalliset työolot ja edistää työntekijöiden hyvinvointia työssä. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä samanveroisesti iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta. Työaikakirjapidon ulkopuolinen ylityö on usein laitonta […]

Lue lisää

Euroopan maat tavoittelevat yhdessä parempia työolosuhteita

Vuosittain Euroopan unionissa kuolee tuhansia työntekijöitä työpaikallaan. Arviolta 160 000 henkilöä kuolee joka vuosi ammattitauteihin. Rakennusala sekä puu- ja metsätalous ovat niiden sektorien joukossa, joiden työntekijät ovat erityisen riskialttiita sekä onnettomuuksille että ammattitaudeille. Huolimatta työntekijöiden edustajien, ennaltaehkäisevien palvelujen, työmarkkinaosapuolten, turvallisuusinsinöörien ja yritysten työsuojelutoimikuntien kaikista ponnisteluista luvut pysyvät valitettavasti korkeina. Työterveyden ja -turvallisuuden toimintapäivillä 26.–30. lokakuuta tähdätään […]

Lue lisää

PHT:n hyvinvointijaksot 2015 haettavissa

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry järjestää tuettuja, työkykyä ja terveyttä edistäviä 1.askel- hyvinvointijaksoja. Vuoden 2015 aikuisten hyvinvointijaksojen haku alkaa tänään. Haettavana aikuisten jaksot ajalle 1.1.-30.4.2015. Jaksoille haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä. Jaksoista maksetaan vain omavastuuosuus. Raha-automaattiyhdistys RAY tukee 1. askel -toimintaa.   Aikuisten jaksot ajalle 1.1.-30.4.2015 ja hakuohjeet >>    

Lue lisää

Ota 1. askel kohti hyvinvointia ja terveyttä

Rakennusliiton jäsenille on tarjolla monenlaisia hyvinvointilomia. Hyvinvointijaksoilla saat neuvoja ja tukea elämäntapamuutoksiin ja arjessa jaksamiseen. Palkansaajien Hyvinvointi ja Terveys ry (PHT) järjestää vuosittain hyvinvointijaksoja niin aikuisille kuin perheillekin. Perheiden hyvinvointiohjelma on liikunnallinen ja virikkeellinen. Ehdit vielä laittaa hakemuksen loppuvuoden hyvinvointijaksoille, kun toimit ripeästi. Lomatarjontaan voit tutustua avaamalla alla olevat linkit. Jaksoille haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa […]

Lue lisää

Kymmenet tuhannet rakentajat poistuivat työpaikoiltaan

Kymmenet tuhannet rakentajat osallistuivat perjantaina valtakunnalliseen työtaisteluun kunnollisen eläkeratkaisun puolesta. Suomen rakennustyömaat ja tuotantolaitokset hiljenivät lähes täydellisesti rakentajien jättäessä klo 14.00 työpaikkansa.             Rakennusliiton julistamaan kahden tunnin työtaisteluun ottivat osaa niin järjestäytyneet kuin järjestäytymättömätkin rakentajat. Samoin mukana oli myös muiden liittojen kuin Rakennusliiton jäseniä. -En usko, että jaksan rakennustöissä edes […]

Lue lisää

Sairastuminen muuttaa kesäloman sairauslomaksi

Joskus sairaus pääsee iskemään kesken kesäloman. Uuden lain mukaan sairastuminen muuttaa vuosiloman sairauslomaksi eli lomapäivät eivät kulu. Aikaisemmin voimassa olleen lain mukaan työntekijällä oli seitsemän omavastuupäivää ennen jäljellä olevan loman siirtymistä. Uuden 1.10.2013 voimaan tulleen lain mukaan näin ei enää ole. Jos loma on alkanut ja työntekijä sairastuu loman aikana, lomaa on siirrettävä ilman omavastuuaikoja. […]

Lue lisää

Rakennusalalle uusia työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen

Rakennusalalla on kehitetty Työhyvinvointitarjotin -nettisivusto, jossa yritykset voivat vapaasti hakea ja jakaa ideoita henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi on laadittu yritysten käyttöön soveltuva työkalu, joka helpottaa sairauspoissaolojen seurantaa. Taustalla on ollut työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteinen huoli työntekijöiden ja yritysten hyvinvoinnista. Liitot käynnistivät kaksivuotisen Rakennusalan terveys (RATE) -hankkeen, joka on nyt saatu päätökseen. – Sivusto kannustaa ja […]

Lue lisää

Työkyvyn menettänyt ei saa helpolla kuntoutusta

Työkyvyttömyyden takia eläkkeelle jääneitä ei ole edes yritetty kuntouttaa takaisin työelämään. Heillä on jo 10 vuotta aikaisemmin enemmän pitkiä sairauspoissaoloja kuin muilla. Heidän saamansa kuntoutus on kuitenkin vähäistä ja se painottuu viimeisiin vuosiin ennen eläkettä. Tiedot käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) julkaisemista selvityksistä, jotka perustuvat rekistereihin ja eläkehakemusasiakirjoihin. – Sairauspoissaolot ennakoivat työkyvyttömyyttä, mutta suurella osalla eläkkeelle […]

Lue lisää

Rakentajat laajasti liikkeellä eläketapahtumissa

      Sadat rakentajat osallistuivat eri puolilla Suomea pidettyihin ”Elävänä Eläkkeelle” -kampanjan. He jakoivat tietoa, pikkupurtavaa, ilmapalloja ja viestiä tulevan eläkeratkaisun pohjaksi. Kampanjan tarkoituksena on pitää kiinni nykyisestä joustavasta eläkeiästä ja eläkeputkesta. Kampanjan tapahtumia pidettiin Tampereella, Porissa, Joensuussa, Turussa, Kouvolassa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Helsingissä, Porvoossa, Seinäjoella, Vantaalla ja Kokkolassa. Tapahtumat jatkuvat vielä lähipäivinä mm. […]

Lue lisää