Työsuojelu ei saa maksaa mitään

Rakennusalan työsuojelua on mielestäni pystytty parantamaan viimeisen reilun 10 vuoden aikana merkittävästi. Osa parannuksista on saatu aikaan rakennusalan yritysten omilla toimilla ja toinen puoli rakennustyötä velvoittavan työsuojelulainsäädännön kautta.

Rakennusalan työsuojelua voidaan parantaa jatkossakin työturvallisuuslainsäädäntöä päivittämällä vastaamaan jo käytössä olevia turvallisuusvaatimuksia. Mielestäni lainsäädäntövalmistelussa tulee huomioida myös sellaisia työturvallisuuden kannalta uusia asioita toteutettavaksi, joilla pystytään parantamaan rakennusalan työturvallisuutta.

Nostan muutaman esimerkin työturvallisuusratkaisuista, jotka rakentajat haluaisivat toteutuvan rakennustyömailla. Nämä ratkaisut parantaisi rakentamisen työturvallisuutta osaltaan.

Valmistasoitteiden käyttö. Maalausalalla tasoitteiden sekoituksessa syntyy paljon pölyä ja sen poistamiseksi on olemassa vaihtoehto. Tasoitepöly voidaan rakennustyömailla poistaa kokonaan käyttämällä valmistasoitteita. Valmistasoitteiden käyttöön siirtymistä kannattavat maalausurakoitsijat, maalarit ja toimihenkilöt. Osapuolet ovat vakuuttuneita valmistasoitteiden käytön hyvistä puolista.

Torninostureihin hissit. Torninosturinkuljettaja kulkee talvisin jäisiä tikapuita pitkin korkeuksiin. Kuljettajalla ei välttämättä ole mahdollisuutta laskeutua kahvitauolle elpymään työn pakkotahtisuuden ja kiireen vuoksi. Nosturikuljettajan luokse avun saaminen mahdollisissa sairaskohtaustapauksissa on suoraan sanoen mahdottomuus. Nosturikuljettajat ovat vaatineet torninosturiin nousutienä hissiä, joita valistuneimmissa Euroopan maissa jo käytetään.

Joka työmaalle tavarahissi. Uudisrakennustyömailla, remppatyömailla ja isoilla julkisivutyömailla rakentajat kantavat käsin painavia rakennustarvikkeita useiden kerroksien välejä ylös alas. Se on hyvin fyysistä ja kuluttavaa työtä kustannustehokkuudesta puhumattakaan. Tavaroiden kantamista tehdään rakentajien terveyden kustannuksella, kun samanaikaisesti puhutaan työurien pidentämisestä. Harva rakentaja pääsee eläkkeelle ilman tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Rakentajat ovat vaatineet työtä helpottavia hissejä koko rakentamisajalle. Nykytilanne on ergonomian kannalta erittäin huono.

Onteloelementtinostot. Onteloelementtejä nostetaan kivikautisesti ontelosaksia käyttäen. Jos nyt keksittäisiin onteloelementeistä rakentaminen ja elementtejä alettaisiin nostaa ontelosaksilla, tultaisiin se todennäköisesti kieltämään vaarallisena nostotapana. Elementtiasentajat ja torninosturikuljettajat ovat edellyttäneet elementtejä nostettavan elementissä olevista kiinteistä nostolenkeistä tai tapeista. Nämä asennettaisiin elementteihin tehtaan valulinjalla.

Nämä ovat konkreettisia työntekijöiden esittämiä työturvallisuusparannuksia. Miksi työntekijöiden tekemät työturvallisuusparannukset eivät toteudu? Asian tiimoilta pidetään kokouksia ja tehdään paljon selvitystyötä, mutta kaikessa tulee selkeästi esille se, ettei todellisiin työturvallisuusparannuksiin haluta satsata rahaa. Työturvallisuus ei saisi maksaa tänä päivänäkään.

Työsuojelua onnistutaan parantamaan vain yhdessä, eri henkilöstöryhmien välisellä hyvällä yhteistoiminnalla.

Väitän, että monessa tapauksessa työturvallisuusosaaminen ja -tietämys on parempi työntekijöillä ja heidän edustajillaan kuin työnantajilla. Rakentajilla on oman työnsä kautta aitiopaikka seurata ja tehdä havaintoja turvallisesta tekemisestä.

Meitä ei kuitenkaan vielä kuunnella tarpeeksi työturvallisuutta kehitettäessä, osaa vaatimuksista pidetään liian kalliina toteutettavaksi rakentamisen toimialalla. Monesti havaintomme työturvallisuuden parantamiseksi todetaan jälkikäteen oikeaksi. Tosin oikeaksi toteaminen vaatii, ikävä kyllä, aina rakentajan menehtymisen, vakavan vammautumisen tai sairastumisen.

 

Tapio Jääskeläinen

työsuojelusihteeri