Takaisin urakkatöihin

Maalausalalla, kuten kaikilla muillakin Rakennusliiton sopimusaloilla urakkatyön osuus on laskenut vuosi vuodelta. Tästä syystä alan palkkakehitys (0,4 prosenttia) on ollut täysin onnetonta myös viimeisen vuoden aikana, vaikka rakentamisen määrä on noussut samaan aikaan lähes 10 prosenttia. Toki palkkoihin ovat vaikuttaneet yhteiskunnan tilanne kiky-sopimuksineen ja työntekijöiden lisääntynyt rekrytointi EU:n ulkopuolelta. Historia osoittaa, että urakkatyön korkea määrä nostaa myös tuntipalkkoja eli helpoin keino nostaa koko alan palkkausta on kasvattaa urakkatyön osuutta.
Syitä urakkatyön katoamiseen on selvitetty sekä työntekijöiltä että työnantajilta. Työntekijöillä on lähtökohtaisesti halu tehdä enemmän urakkatyötä, kuin siitä saadaan sovittua. Tietäähän se normaalisti paksumpaa tilipussia ja nykyisillä aikatauluilla on pakko työskennellä urakkavauhdilla joka tapauksessa. Osa rakentajista on kuitenkin sitä mieltä, että työmaat eivät ole koskaan siinä kunnossa, että urakkatyötä kannattaisi edes harkita. Lisäksi on pelkoja, ettei urakkaa osata laskea tai siinä ei rahallisesti pärjäisi kuitenkaan.
Työnantajat sen sijaan vetoavat liian tiukkaan yritysten väliseen hintakilpailuun ja ettei alan työehtosopimuksen hinnoittelut sovellu nykyajan työskentelyyn. Lisäksi pääurakoitsijan kanssa pitää jatkuvasti riidellä urakkarajoista, kun kaikki työt on pilkottu aliurakointiketjuihin ja pohjatyöt eivät tunnu kuuluvan kenellekään. Tämän takia esimerkiksi kokonaisurakoista ei pystytä sopimaan.
Itse käyn vuosittain kymmenillä työmailla. Samalla teen havaintoja ja selvityksiä urakkatyöstä ja alan yrityksistä. Olen työnantajien kanssa monesta asiasta täysin eri mieltä. Useimmat alan yritykset tekevät jatkuvasti hyvää tulosta, osa varmaan hyvän johtamisen ansiosta ja osa käyttämällä halpatyövoimaa. Ne yritykset, jotka eivät tunnu pärjäävän, tekevät puutteellisia urakointisopimuksia ja joutuvat sen takia pääurakoitsijan riistämiksi. Lisäksi liian monen yrityksen työntekijät on saatu nöyräksi vuosia kestäneen taantuman varjolla. Nämä tekijät ovat rapauttaneet työmotivaatiota ja harvalla on halua ajatella yrityksen parasta. Urakkatyö ja siitä kautta saatu kovempi palkka maksaisi taatusti yritykselle itsensä takaisin vähentyneiden sairauspoissaolojen, laadukkaamman työjäljen ja paremman tuoton muodossa.
Tulevalla sopimuskierroksella asia on ratkaistava. Maakokouksessa ja aluetilaisuuksissa mietitään urakkamääräyksiin muutosesityksiä, vaihtoehtoisia hinnoittelutapoja ja puuttuvien työvaiheiden hinnoittelua. Viime työehtosopimuksessa sovittu kannustavaa palkkausta koskeva paikallinen sopiminen on jäänyt puheiden varaan. Sekään ei ole työnantajia kiinnostanut, vaikka sillä keinoin olisi taatusti saatu tuottavuutta ja työmotivaatiota parannettua.
Rakennusliiton toimitsijat ovat valmiina kouluttamaan urakkatyökuntia ja opastamaan urakkasopimusten teossa. Tulevissa luottamusmiestilaisuuksissa asiaa pidetään esillä ja oman alan toimitsijan voi pyytää koska tahansa työmaalle avuksi.

Markus Ainasoja
työehtotoimitsija