Parin vuoden työrauha

Uusi työehtosopimuskausi on alkanut. Parin vuoden työrauha maistuu varmasti jokaiselle, olipa sopimuksesta mitä mieltä tahansa. Huono se ei ole, jos sitä verrataan työmarkkinakierrokseen yleisesti. Kaikkien sopimusalojen työehtosopimukset ovat luettavissa Rakennusliiton kotisivuilla ja Raksapp-sovelluksessa. Muista ladata ja päivittää Raksapp-työkalu. Printatut versiot lähtevät liikenteeseen sitä mukaa, kun painokone niitä ehtii sylkeä.
Yleiskorotuksen lisäksi rakennusaloille neuvoteltiin hyviä koko alaa koskevia muutoksia. Näkyvin lienee sairauspoissaolojen omailmoitusmenettely. Yritykset, joissa ei tähän mennessä ole hyväksytty tai sovittu omailmoitusmenettelystä, on viimeistään nyt se tehtävä. Yleiskorotuksen rinnalla taulukkopalkkoja korotettiin 40 senttiä, mikä antaa pienipalkkaisimmille yleiskorotusta paremman korotuksen. He ovat sen ansainneet. Rakennustuoteteollisuudessa sovittiin ulkomaisille vuokratyöntekijöille vähimmäistuntipalkaksi 11,41 euroa.
Eri aloille sovittiin myös lukuisia työryhmiä. Monet työryhmät aloittavat työnsä heti syksyllä. Työryhmiin jää sellaisia asioita, mistä ei ole päästy yksimielisyyteen työehtosopimusneuvotteluiden aikana. Niissä tehtävä pohjatyö edesauttaa tulevissa koitoksissa.
Alakohtaisissa neuvotelluissa sovittiin lukuisia uudistuksia. Tämän kierroksen isoin rutistus koettiin rakennustuoteteollisuudessa, missä uudistettiin koko alan palkkausjärjestelmä. Valmistelevat neuvottelut aloitettiin jo viime syksynä. Oma aikansa meni pelkästään siihen, että molemmat osapuolet saatiin vakuuttuneeksi uudistuksen tarpeellisuudesta.
Rakennustuoteteollisuuden uuden palkkausjärjestelmän sisäänajo tapahtuu seuraavasti. Marraskuun alusta lähtien palkkausjärjestelmän voi ottaa käyttöön paikallisesti sopimalla. Viimeinen takaraja, milloin järjestelmän tulee olla käytössä, on 6 kuukauden kuluessa seuraavan sopimuskauden alusta. Tämä ajankohta ajoittuu vuoden 2020 loppuun.
Keskeisimpänä muutoksena vanhaan järjestelmään verrattuna on henkilön palkkaryhmän määräytyminen. Palkkaryhmä on tähän asti määritelty työntekijän työtehtävän perusteella. Uudessa järjestelmässä palkkaryhmiin sijoitetaan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella.
Jatkossa ei tarvitse tehdä nykyisen palkkausjärjestelmän vaatimia työnvaativuusluokituksia. Henkilökohtaisen osuuden (HKO) määritelmä jää myös historiaan ja samoin olosuhdetasot. Uudessa järjestelmässä työntekijä sijoitetaan palkkaryhmään. Palkkaryhmiä uudessa järjestelmässä on 6. Tämän lisäksi määritellään henkilökohtainen palkanosuus (HPO). Näistä 2 osuudesta muodostuu henkilökohtainen tuntipalkka ja se on siinä. Henkilökohtaisen palkanosuuden on oltava vähintään 1 sentti, ylärajaa ei ole.
Syksyllä työnsä aloittaa palkkausjärjestelmää uudistava työryhmä. Työryhmä kehittää palkkausjärjestelmää, laatii ohjeistuksen ja ohjaa yrityksiä sen käyttöönottamisessa. Monet yritykset ovatkin jo ilmoittaneet, että ne ovat valmiita ottamaan järjestelmän käyttöön paikallisesti sopien heti vuoden lopussa. Palkkausjärjestelmäuudistus toteutetaan ilman kustannusvaikutuksia, eikä kenenkään palkka uuteen järjestelmään siirtymisen johdosta nouse tai laske. Voimassa oleviin suorituspalkkajärjestelmiin muutoksella ei ole vaikutusta.
Tulevat vuodet kertovat, miten uudistus toimii työpaikoilla. Aina mahdollisiin ongelmiin reagoidaan sitä mukaa, kun niitä ilmenee.
Rentouttavaa lomakautta lomalaisille ja lomaa odottaville.

Lauri Haikola
tes-toimitsija