Kiirettä pitää

 

Rakentaminen on nyt vilkkaampaa kuin pitkään aikaan. Kova tahti on jatkunut jo pari vuotta ja lähitulevaisuus näyttää rakentajan työllisyyden kannalta valoisalta. Etenkin asuntorakentamista on paljon. Viime vuonna asuntoaloituksia oli yli 45 000. Kuluvan ja seuraavan vuoden ennusteet näyttävät, että 40 000 asunnon raja ylittyy. Tämä on hyvä juttu.

Hyvästä työllisyystilanteesta ei sovi valittaa, mutta kova tahti tuo myös varjopuolia. Yksi niistä on kiire. Työn tuottavuus ja tuloksellisuus nostetaan esille jatkuvasti. Ne ovat varmasti jollain lailla osa kaikkien työntekijöiden työelämässä. Työn pitää toki olla tuottavaa, mutta liian kovassa paineessa tekeminen ei ole hyväksi tekijälle eikä lopputulokselle. Työlle asetetut aikataulut ovat tiukkoja, joskus jopa mahdottomia. Monet tekevät jatkuvasti suuria määriä ylitöitä. Rakennustöissä varsinkin loppuvaiheen töiden tekijät joutuvat usein aloittamaan omat työvaiheensa aikataulusta jäljessä.

Rakentajien osalta tästä on nyt varmaa tietoa. Teimme yhteistyössä Rakentamisen laatu -yhdistyksen kanssa kyselyn rakentamisen laadusta. Kysely toteutettiin, koska jäsenillämme on varmasti paras tieto työmaatason ongelmakohdista. Tämän osoittaa suuri vastaaja määräkin, kyselyyn kävi vastaamassa yli 2 600 jäsentä. Kyselyssä nousi vahvasti esille se, ettei huolelliselle työn tekemiselle ole riittävästi aikaa. Työmaiden aikataulut ovat nykyään liian tiukat. Ne ovat jo suunnitteluvaiheessa liian kunnianhimoiset eikä niissä ole varauduttu eri työvaiheiden viivästymisiin tai muutostöihin. Näin vastasi yli puolet kyselyyn vastanneista. Moni ammattirakentaja arvioi jo työmaan alkaessa, ettei aikataulu pidä.

Rakennusliiton jäsenten yleinen havainto työmaalta on, että aikataulua noudatetaan usein työn laadun ja esimerkiksi kuivumisaikojen kustannuksella. Jopa työturvallisuuden kustannuksella. Vaikka työturvallisuus on vuosien saatossa parantunut, sattuu rakennustyömailla paljon vahinkoja. Tämä vuosi on alkanut erityisen synkästi. Monessa tapauksessa, niin läheltä piti -tilanteissa kuin tapaturmissa, kiire on ainakin osasyyllisenä.  Työn lopputuloksen pitäisi olla tärkeämpi seikka kuin aikataulussa pysyminen. Aina pitäisi ainakin olla aikaa varmistaa, ettei satu mitään.

Onneksi kesä on alkanut kaikkea muuta kuin synkissä tunnelmissa, toivottavasti myös kesälomille jää hyviä kelejä. Yritetään lomalla päästä kiireestä hetkeksi eroon. Lomien jälkeen tätäkin asiaa on hyvä pitää esillä, muiden asioiden mukana.

Hyvää kesää kaikille!

Jarmo Järvinen
työehtotoimitsija