Esimerkki harmaan talouden torjunnasta - Rakennusliitto

Takaisin

Esimerkki harmaan talouden torjunnasta

 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, joskus jopa enemmän. Hyvä suunnittelu tuottaa mahdollisuuden tehdä kerralla valmista. Asiakas saa mitä tilaa. Rahat riittävät. Hermot pitävät.  Myös työntekijöiden oikeuksien loukkaukset ja muu harmaa talous saadaan kuriin projektin hyvällä ennnekkosuunnittelulla ja pitäytymällä näin luotuun toimintamalliin.

Kun hyviä esimerkkejä löytyy, ne on syytä mainita. Viime kuussa Metsä Fibre ilmoitti nostavansa projektiensa harmaan talouden torjunnan laadullisesti uudelle tasolle. Homma perustuu yksinkertaisesti siihen, että alihankintaketjuja ei päästetä käsistä. Rauman mäntysahaprojektissa tilaajavastuupalvelut sekä oleskelu- ja työlupa-asiat hoidetaan ammattimaisesti osaajien toimesta. Asiat siis toteutettaan suunnitelmallisesti ja ennakkoon. Rauman projektissa, joka on alkanut, harmaa talous halutaan ehkäistä ennalta. Näinhän hallituskin kesäkuussa linjasi harmaan talouden ja talousrikoillisuuden torjunnan ohjelmassaan.

Kaikkien alihankintayritysten taustat tarkistetaan jo tarjousvaiheessa. Tietenkin työmaan tarkastustoiminta rullaa koko hankkeen ajan, mutta suurin osa vaikeuksista on ennakkoon poistettu. Firmojen vetäjille ja työntekijöille myös tiedotetaan säännöllisesti työmaan pelisäännöistä. Työntekijöillä on oikeus tietää oikeutensa ja velvoitteensa. Tessien mukaan mennään ja verot sekä muut velvoitteet hoidetaan.  Metsä Fibrelle räätälöidyn toimintamallin idea on se, että projektiin ei rakennusalalle tyypilliseen tapaan yht’äkkiä ilmesty toimijaa, jonka asiat ovat selvittämättä. Tiedotteessaaan (15.9.2020) Metsä Fibre toteaa toimintamalliinsa kuuluvan myös sidosryhmäyhteistyön. Liitot ovat siis mukana. Näin luodaan käytännön mahdollisuus sille, että työt sujuvat häiriöttä ja ihmisiä kohdellaan ihmismäisesti.

Toimintamalli otetaan käyttöön myös Kemin biotuotetehtaan rakennusprojektissa, jonka investointipäätöstä odotetaan. Näiden kahden suuren hankkeen myötä näemme, että harmaan talouden torjunta on täysin mahdollista, kun se otetaan todesta.

Matti