Avi tehostaa torninosturitarkastuksia

Jukka Nissinen

Aluehallintovirastot tarkastavat jatkossa työmaanostureita aikaisempaa useammin. Syynä tähän on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston viime vuonna tekemät 14 nosturin tarkastukset. Yksikään nostureista ei selvinnyt huomautuksetta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Etelä-Suomen avin alueella tarkastettiin 15 nosturia, jotka saivat huomattavasti vähemmän huomautuksia.

– Tuntuu siltä, että nosturit raahataan pohjoiseen ennen kuin ne romutetaan, Rakennusliiton Rovaniemen aluetoimitsija Jarmo Alatarvas kuvaa tilannetta.

Pohjois-Suomessa avin tarkastajat antoivat 84 toimintaohjetta ja 27 kehotusta. Kahdeksaan kehotukseen ei reagoitu, mikä johti jatkotoimiin. Avin mukaan puutteet korjattiin sen jälkeen. Eniten huomautuksia jaettiin puutteellisesta putoamissuojauksesta.

– Sosiaali- ja terveysministeriö päätti tarkastusten tuloksien jälkeen, torninosturit on tarkastettava valtakunnallisesti, Pohjois-Suomen avin tarkastaja Markku Oravainen kertoo.

Hankkeeseen on varattu vuosi aikaa, mutta koronapandemia sotkee tällä hetkellä tarkastuksia. Elokuun alussa avin tarkastajat pääsevät kenttätöihin, mutta työmaiden perusvalvonnassa on odotettavissa aloitusruuhkaa. Torninostureiden tarkastuksista lähtee työmaille ennakkoilmoitus.

– Yritämme saada paikalle myös torninosturin omistajan edustaja, samoin torninosturinkuljettajan työnantaja, sillä kuljettajat ovat vain harvoin päätoteuttajan palkkalistoille, Oravainen sanoo.

Pohjois-Suomen nosturitarkastuksissa kävi ilmi, että ennakkoilmoituksesta huolimatta työmaan ulkopuolisia edustajia oli hankala saada paikalle.

– Kun soittelimme perään ja rupesimme jakamaan kehotuksia, sen jälkeen kiinnostus tulla paikalle lisääntyi.

Oravaisen oman näppituntuman mukaan Pohjois-Suomen konekanta voi olla vanhempaa verrattuna Etelä-Suomen nostureihin.

 

Nostureiden turvallisuus yltää työmaata kauemmaksi

Rakennusliiton työympäristöasiantuntija Tapio Jääskeläinen on tyytyväinen avin torninosturitarkastusten lisääntymiseen.

– Nostureiden työturvallisuusasiat ovat keskeisessä asemassa työmaalla. Nosturin aiheuttamat vaaratilanteet ovat myös uhka työmaan ulkopuolella liikkuville ihmisille, Jääskeläinen muistuttaa.

Nostureiden teknisen työturvallisuuden parantamisen lisäksi turvallisuutta voidaan parantaa myös parantamalla nosturinkuljettajien työolosuhteita.

– Ilmastoinnin ja hissin asentamisella voidaan vähentää nosturinkuljettajan kuormitusta.