YT-menettelyn väliaikainen lievennys

  Maanantaina tehdyillä sopimuksilla poistettiin huhtikuun loppuun asti päivämääriin sidottuja velvoitteita YT-menettelyssä rakennustuoteteollisuudessa ja LVI-toimialalla. Sopimusten mukaan YT-menettely voidaan sivuuttaa, kun kysymyksessä on koronaviruksesta aiheutuva lomautus. Myös lomautusilmoitusaikoja voidaan sopimalla lyhentää kaikilla liiton sopimusaloilla. Kyseiset sopimukset ovat voimassa 30.4.2020 asti. Tarvittaessa liitot voivat pidentää niiden voimassaoloaikaa. Lisätietoa: Matti Harjuniemi ja Kimmo Palonen