Rakentajan terveys: Kvartsipölyn sitova raja-arvo merkitsee vähemmän syöpiä

– Ensimmäiseksi täytyy selvittää riittävillä mittauksilla, paljonko työmailla on kvartsipölyä ja missä vaiheessa sitä syntyy, Rakennusliiton sosiaalisihteeri Tiina Nurmi-Kokko vaatii.

Kvartsipölyn sitova raja-arvo 0,1 mg/m³ on huomattava parannus rakentajien terveydelle tämän vuoden alusta lähtien. Samalla valtioneuvoston asetuksella tuli voimaan myös 21 muuta syöpävaarallista ainetta ja niiden sitovat raja-arvot. Asetus vastaa EU:n syöpädirektiivin päivitystä, joka saatiin maaliin viime syksynä.

Moni rakennustuote sisältää kvartsipölyä, joka on osa kiviainesta, tai sitä syntyy esimerkiksi betonielementtien hionnassa. Syöpävaarallisia ovat kvartsipölyn pienet, silmin näkymättömät hiukkaset, jotka kulkeutuvat syvälle hengityselimiin ja aiheuttavat riskin sairastua hengityselinten syöpiin.

Rakennustyömaiden kvartsipölyä on mitattu vain vähän. Julkaistut mittaustulokset kuitenkin kertovat vaarallisista pitoisuuksista, jopa nykyiseen raja-arvoon verrattuna monikymmenkertaisesta.

Lisää ohjeistusta kaivataan

– Kvartsipölyn uudet raja-arvot tulivat esiin työsuojelutoimikunnassa viime vuonna. Työnantaja lupasi silloin lisää ohjeistusta pölyn hallintaan, kertoo Lehto Asuntojen pääluottamusmies ja rakennustyöntekijä Satu Mäkinen.

Mäkinen siivoaa roskia, imuroi, suojaa ja tekee TR-mittauksia. Hän käyttää hengityssuojainta, mutta kaipaa tietoa työmaan todellisista kvartsipitoisuuksista.

– Valitettavasti törmään usein siihen, ettei aliurakoitsijan työkoneessa ole kohdepoistoa. Ei ymmärretä, että oman terveyden lisäksi vaarannetaan toistenkin. Koska kohdepoisto vaaditaan, työ keskeytetään kunnes se on käytössä, pääluottamusmies sanoo.

Lujabetoni Oy:n Siilinjärven tehtaan pääluottamusmies ja betonimylläri Janne Rautiaisen mukaan työnantaja on suhtautunut hyvin kvartsin uuteen sitovaan raja-arvoon ja valmistautunut siihen.

– Tuotantolaitoksissa tehdyissä pölymittauksissa ei ole ollut mitään hirveän hälyttävää, Rautiainen sanoo.

Mittauksista ei voi tinkiä

Kvartsin sitova raja-arvo on Rakennusliiton suuri painopiste tänä vuonna.

– Ensimmäiseksi täytyy selvittää riittävillä mittauksilla, paljonko työmailla on kvartsipölyä ja missä vaiheessa sitä syntyy, Rakennusliiton sosiaalisihteeri Tiina Nurmi-Kokko vaatii.

Haasteena rakennusalalla ovat työmaiden erilaiset olosuhteet. Siksi mittausten määrästä on vaikeaa tinkiä. Työmailla vallitsevan kvartsipölyn mittaukset ja riskiarvio ovat työnantajan tehtäviä. Laajempi rakennusalan mittaushanke olisi mahdollista toteuttaa julkisella hankerahalla esimerkiksi Työterveyslaitoksen kanssa.

– Mittaushankkeella pystyisi luomaan malliesimerkit, miten pölyä vähennetään eri tilanteissa. Tarvittaessa pitää olla mahdollisuus tarkistusmittauksiin, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Lasse Ketola selvittää.

Keinot pölyjen tehokkaaseen vähentämiseen ovat jo olemassa kuten alipaineistus, kohdepoistot ja kastelu. Edelleen tarvitaan myös hengityssuojaimia, jos raja-arvoa ei saavuteta.

– Kvartsipölystä pidetään tänä vuonna runsaasti tietoiskuja rakennusteollisuuden ja aluehallintoviraston kanssa, Nurmi-Kokko kertoo.

Ketola on kuitenkin huolissaan, miten kvartsitieto tavoittaa järjestäytymättömän kentän.

– Sanoisin, että edistämme asiaa enemmän porkkanalla kuin kepillä. Oletamme, että työnantajat lukevat tiedotteet ja uuden asetuksen sekä toimivat niiden mukaan. Kvartsi otetaan esille myös työsuojelutarkastuksilla, Ketola selventää.

Työvaatteiden oikea säilytys ja huolto

Kvartsipölylle altistutaan myös likaisten työvaatteiden kautta.

– Rakentajat tarvitsevat useamman parin puhtaita työvaatteita sekä toisen kaapin työvaatteille ja toisen siviilivaatteille.  On ollut puhetta myös siitä, että sosiaalitilan pitäisi olla puhdas syöpävaarallisesta pölystä. Kun työnantaja huolehtii työvaatteiden pesusta eikä niitä pestä kotona, estetään perheenjäsenten altistuminen, Nurmi-Kokko ehdottaa.

Nurmi-Kokko pohtii, milloin tilaajat ja asuntojen ostajat kiinnostuvat niistä tapaturmista ja sairauksista, jopa syövistä, joita rakennustyö aiheuttaa rakentajille yhä myös Suomessa.

Miltä kuulostaisi Reilun rakentamisen merkki asuntojen ja kiinteistöjen myyntivalttina? Se takaisi muun muassa, ettei kenenkään tarvitse sairastua syöpään työn takia.

12 000 sairastuu työperäiseen syöpään Euroopassa

Vuoden alussa voimaan tullut asetus määrittelee muun muassa sitovat raja-arvot 22 uudelle syöpävaaralliselle tekijälle.

Rakentajien terveyden kannalta tärkeimmät aineet ovat kvartsi ja dieselpakokaasu, jonka raja-arvo tulee voimaan vasta siirtymäajan jälkeen.

Tästä eteenpäin kvartsipölylle altistuvat ilmoitetaan ASA-rekisteriin.

Kvartsia eli piidioksidia on luontaisesti kiviaineessa ja siten monissa rakennustuotteissa betonista tasoitteisiin. Samasta syystä kvartsipölyn pitoisuudet ovat korkeita etenkin purkutyömailla.

Kvartsipölyn pienimmät, silmin näkymättömät hiukkaset ovat terveydelle vaarallisimpia ja  aiheuttavat hengitettyinä riskin sairastua syöpään.

Kvartsipölylle altistuu Suomessa noin 48 000 työntekijää rakentajat kärkijoukossa.

Euroopassa sairastuu työperäiseen syöpään vuosittain noin 12 000 työntekijää, Suomessa arviolta 1000. Tutkijat arvioivat lukujen olevan jäävuoren huippuja. työmailla.

Teksti ja kuvat: Riitta Malve