Päästötön työmaa parantaa myös työmaan ilmaa

Samalla, kun kehitetään ilmastoystävällisiä koneita ja laitteita rakentamiseen, tulee kiinnittää huomiota myös niiden tärinän vähentämiseen.

Mitä enemmän fossiilista polttoainetta, dieseliä kuluu työmaalla ja sen kuljetuksissa, sitä suurempi hiilidioksidipilvi leijuu työmaan yllä. Laskelmien mukaan rakentamisen päästöt lisäävät ilmastomuutosta merkittävästi.
Helsingin kaupunki on päättänyt strategiassaan vähentää 80 prosenttia hiilidioksidipäästöistään. Päästöttömät työmaat, joihin myös rakennustyömaat kuuluvat, on yksi Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitteista.
– Päästöttömissä työmaissa keskitytään ensimmäisessä vaiheessa koneisiin, laitteisiin ja kuljetuksiin. Ratkaisuja ovat biodieselin käyttö, sähkömoottorit sekä akkukäyttöiset koneet ja laitteet. Lisäksi suunnittelemalla kuljetusmatkat mahdollisimman lyhyiksi pystytään vaikuttamaan päästöihin merkittävästi, kertoo kaupungin ympäristötarkastaja Jari Viinanen, joka osallistuu toimenpideohjelman ohjausryhmään.
Hankkeessa tutustutaan tarjolla olevaan kalustoon ja etsitään pilottityömaa todennäköisesti maanrakennuksesta.
Tarkoituksena on luoda hankintakriteerit työmaille, joilla kaupunki toimii tilaajana. Ohjausta päästöjen vähentämiseen pystytään toteuttamaan kaupungin omilla työmailla, mutta myös kaavoituksella ja tontinluovutuksella.
Myöhemmin toimenpideohjelmassa tarkastellaan myös muita päästölähteitä, joiden valmistuksesta tai polttamisessa syntyy hiilidioksidia. Sementti, teräs ja muovi ovat niistä tärkeimpiä. Päästöttömin materiaalivaihtoehto on puu, jonka käyttöä kaupunki on lisäämässä.
Päästötön työmaa -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat muun muassa kaupungin oma asuntotuotantotoimisto Att, VTT, Motiva ja naapurikaupungit.
Helsingin päästötön työmaa-toimenpideohjelma liittyy EU-hankkeeseen, jossa ovat mukana muun muassa Oslo ja Kööpenhamina. Oslossa on käynnistynyt kuusi hiilineutraalia työmaata, joista Helsinki käy ottamassa oppia. Oslon arvion kukaan kaupungin hiilidioksidipäästöistä 30 prosenttia syntyy rakentamisessa.

Dieselpakokaasujen tupruttelu loppui sisällä

Skanskan työsuojeluvaltuutettu Janne Yrjösellä on kokemusta päästöjen vähentämisestä työmaalla niin ilmaston kuin työturvallisuuden ja työntekijöiden terveyden takia.
– Pyrin hankkimaan työmaalle aina led-valaistuksen, koska sen päästöt ovat pienemmät. Ne myös valaisevat ja kestävät paremmin kuin vanhat lamput, Yrjönen kertoo.
Vielä muutama vuosi sitten joissakin korkeissa tiloissa saatettiin työskennellä dieselnostureilla vielä siinä vaiheessa, kun katto oli paikoillaan. Työsuojeluvaltuutettua ilahduttaa, että siinä on menty eteenpäin ja sisätiloissa käytetyt koneet toimivat pääsääntöisesti akuilla tai pakokaasut poistetaan.
– Työntekijät kuitenkin altistuvat lähipäästöille umpinaisilla sisäpihoilla, joilla työskentelee yhtä aikaa useita dieselnostimia ja kuljetusautoja.
Työsuojeluvaltuutettu toivoo, että käsityökalujen akkuja ja työturvallisuutta kehitettäisiin samaan aikaan.
– Porien akkujen lataus kestää nykyään koko työpäivän. Niiden tärinäarvo ei kuitenkaan mahdollista niin pitkää työskentelyä liiallisen tärinäaltistuksen takia.
Sen sijaan rakentajat ovat tyytyväisiä, että pakokaasukatkut eivät enää kiusaa, kun työskennellään akkukäyttöisillä moottorisahoilla.
Dieselpakokaasujen hengittäminen lisää riskiä sairastua syöpään. Siksi diesel on otettu mukaan EU:n syöpädirektiiviin.

Valomasto toimii aurinkoenergialla

Kalustoa vuokraajissa yrityksissä ollaan selvillä päästöttömien koneiden tarjonnasta ja kysynnästä.
– Ramirentin nostimista yli 80 prosenttia toimii sähköllä tai akulla. 20 metrisiä puominostimia ja isoja saksinostimia on jo hankittu hybrideinä. Raskaimmassa kalustossa kuten maanrakennuskoneissa määrä on vielä pieni vähäisen tarjonnan takia, kalustopäällikkö Ulla Partanen Ramiret Finlad Oy:stä kertoo.
Päästöttömille koneille on Partasen mukaan jonkin verran kysyntää, mutta loppujen lopuksi kustannukset ratkaisevat. Ja jos urakoitsija vuokraa hybridin, jää koneen käyttäjän päätettäväksi, toimiiko kone akuilla vai dieselillä.
– Usein työskennellään ensi akulla ja jos lataus loppuu työpäivän aikana, siirrytään dieselin varaan. Onko tankissa tavallista dieseliä tai biodieseliä, on vuokraajan valinta.
Myös biodieselien päästöissä on eroja niin hiilidioksidin kuin syöpävaarallisten aineiden kohdalla.
– Kiinnostus lisääntyy koko ajan, mutta vaatii uskallusta asiakkaalta. Ensitestin jälkeen sähkökone on kuitenkin todettu toimivaksi. Koneiden voima, hiljaisuus päästöttömyys ja etenkin lähipäästöjen puuttuminen koneen läheisyydessä ovat tuoneet hyvää palautetta.
Vuokrausyrityksessä on huomattu, että uusissa koneissa dieselmoottorien teknologia on kehittynyt paljon viime vuosina.
– Sähkömoottorikoneet toimivat osittain jopa paremmin, sähkömoottorin mahtava vääntö tuo välittömän tehon työliikkeelle. Niiden huolto on monesti helpompaa ja yksinkertaisempaa.  Toiset koneet keräävät talteen energiaa jarrutuksissa. Ongelmia tuovat työskentelyaika, akkujen kesto kylmällä ja latauspaikat. Normaalisti akut kuitenkin kestävät koko työpäivän.
Myös ensimmäiset aurinkopaneelit ovat tulleet työmaille. Ramirentin valomasto saa osan energiastaan auringon valosta.

Riitta Malve