Olenko rento vai rohkea?

Aktiivimalli-kurssilta saatiin vinkkejä työnhakuun. – Ihmiset eivät aina tunne omia vahvuuksiaan. Niitä kannattaa kysellä vaikkapa perheenjäseniltä ja ystäviltä, ja ottaa esille työhakemuksessa ja haastattelussa, kouluttaja Petra Bedda kannustaa.

Teksti: Riitta Malve
Kuva: Holle Hoo

– Rakennusliiton aktiivimalli-kurssissa houkutteli ennen kaikkea Työturvallisuus-kortin päivittäminen, koska se vanhentui maaliskuussa. Pääsen aloittamaan työt tutussa vuokratyöyrityksessä heti, kun se on suoritettu, nuori rakennusmies Mikko Lehto kertoo.
Loppujen lopuksi Lehto huomasi reppuun kertyneen kurssin aikana myös nipun hyviä vinkkejä työnhakuun. Erityisesti hän kiitteli pääluottamusmiesten vierailua ja heidän antamiaan neuvoja työnhaussa. Lehto aikoo ottaa niistä vaarin ja lähettää työhakemuksen pääluottamusmiehen kautta.
Rakennusliiton ensimmäisellä aktiivimallikurssilla syvennyttiin kolmena päivänä useisiin työhaun ja työssä jaksamisen kysymyksiin. Lisäksi suoritettiin hätäensiapu- ja työturvallisuuskortti.  Kurssilla liitto halusi vastata hyödyllisellä koulutuksella mallin edellyttämään aktiivisuusehtoon, jonka täyttämättä jättäminen pienentää työttömyysturvaa.
Koska luennot ja harjoitukset etenivät keskustellen, eri rakennusaloilta tulleet osallistujat oppivat paljon myös toisiltaan.  Moni kertoi, että iloa ja vaihtelua tuotti jo lähteminen kotoa uuteen ympäristöön sekä kollegoiden ja vanhojen tuttujen tapaaminen.
Yli vuoden voimassa ollut aktiivimalli ei saanut kehuja yhdeltäkään kurssilaisilta.

Hyvää kuuntelijaa tarvitaan työmaallakin

– Aina ihmiset eivät tunne omia vahvuuksiaan. Niitä kannattaa kysellä vaikkapa perheenjäseniltä ja ystäviltä, ja ottaa esille työhakemuksessa ja haastattelussa, kannustaa kouluttaja Petra Bedda Puunto Oy:stä.
Sitkeä, tunteikas, taitava. Jokainen kurssilainen saa poimia itseään kuvaavan ominaisuuden lapuista, jotka on levitetty takapöydälle. Niitä pohditaan neljän hengen ryhmissä.
Mikko Lehto kuvailee itseään rennoksi.
– Rentous tarkoittaa sitä, osaa tehtävänsä ja työt sujuvat. Rento työtoveri varmasti parantaa työilmapiiriä, pohtii Lehto.
Pöydästä tosin kuuluu myös kommentti, että liiallinen rentous voi olla haitallistakin.
Rakentaja Atte Sarkima puolestaan arvostaa osaamistaan ja itseään. Sen takia hän on palaamassa bitumieristyksen parista kivitöihin.
– Syynä olivat edellisen työpaikan ongelmat työilmapiirissä ja työnjaossa. Aliurakoitsijat saivat parhaat urakat ja me omat työntekijät teimme enemmän tuntitöitä, Sarkima kertoo.
Keskusteluun osallistuva kuitenkin myöntävät, ettei kaikilla ei ole mahdollisuutta lähteä huonosta työpaikasta, jos lapsiperheen toimeentulo ja hyvinvointi ovat isän palkkatyöstä kiinni. Silloin on sinniteltävä epäreilussakin työpaikassa.
– Perusteellinen tarkoittaa sitä, että näkee koko ajan kokonaisuuden työmaalla ja mitä ollaan rakentamassa, selittää eräs kurssilainen vahvuuttaan.
Joku kertoo olevansa hyvä kuuntelija, vaikka ei juuri osallistukaan keskusteluun.
– Kuuntelijoita tarvitaan aina, myös työtoverit.  Kun ei ole aina puhumassa, tekee paremmin havaintoja ja saattaa keksiä ratkaisun työmaalla eteen tulevaan ongelmaan.
Kurssilaiset pitävät hyvinä piirteenä myös ystävällisyyttä, solidaarisuutta työtovereita kohtaan ja uskallusta puuttua epäkohtiin.

Ota selvää työnantajasta

Moni myöntää jännittävänsä työhaastatteluun menemistä.  Vanhemmat konkarit ovat kuitenkin huomanneet, että haastattelutilanteet olivat muuttuneet jäykistä luontevammiksi ja helpommiksi.
Kouluttaja ehdottaa, että jännitystä voi helpottaa kertomalla siitä haastattelijalle. Se on luonnollista ja kertoo haasteltavasta hyvää, että tunnistaa tunteita.
Jokunen osallistuja on pettynyt työnantajaansa ja aikoo jatkossa katsoa tarkemmin, mistä työtä hakee.
– Työnantajana maksoi säännöllisesti joitain satasia vähemmän palkkaa kuin olisi kuulunut. Jouduin jatkuvasti pyytämään niiden maksamista. Loppujen lopuksi katsoin parhaaksi irtisanoutua, kertoo muuan kirvesmies kokemuksistaan.
Entä miten varmistaa, että kaikki tarvittavat todistukset tulee otettua haastatteluun mukaan? Joku ehdottaa, että ne kannattaa lähettää sähköpostilla etukäteen.
Mutta sitä, että myöhästyy haastattelusta, on kaikkien mielestä vaikeaa selittää.

Sukeltelua ja geokätköilyä

Terveys ei ole tasa-arvoista, huomattiin luennolla, jonka aiheena oli työkyvyn ylläpitäminen. Kouluttaja Tuomas Rouvali Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistyksestä esitteli tilastojen avulla, miten koulutus vaikuttaa palkkaan ja sairauksiin.
Aihe synnytti keskustelua rakennustyön erityislaadusta. Vaikka olisi halua pysyä työkykyisenä, työn fyysinen raskaus tai kemikaalialtistus voi aiheuttaa sairauksia, joille työntekijä ei voi mitään. Radikaalina ratkaisuna esitettiin työn kiertoa, jota harvoin toteutetaan.
Useat ovat kuitenkin löytäneet ratkaisun työssä jaksamiseen hyvistä harrastuksista. Sarkiman vastapainoa bitumi- ja kivitöille on sukeltaminen ja kamppailulajeissa hikoilu. Lehtoa kiinnostaa geokätköilyssä jännitys ja liikunta. Tänä keväänä rakennusmies koki erityistä riemua tehdessään 400. geolöytönsä.
– Hyvä työilmapiiri vaikuttaa jaksamiseen. Rakennustyö on kuitenkin hyvin raskasta ja likaista, hymy ei ole herkässä, siksi vaatii erityistä taitoa pitää hyvää tunnelmaa yllä työmaalla. Sitä kannattaa kuitenkin tavoitella, Sarkima pohtii.
Tänä keväänä myös Tampereella järjestetään Rakennusliiton aktiivimalli-kurssi. Työpaikka- ja koulutusohjaaja Laura Waldenin mukaan niitä tarkoitus laajentaa myös muille paikkakunnille tarpeen ja kysynnän mukaan.
– Palautteet ensimmäisestä kurssista olivat positiivisia ja kannustavia. On tärkeää, että työtön oppii tunnistamaan oman osaamisensa ja vahvuutensa, sekä löytämään paremmin myös niin sanotut piilotyöpaikat, Walden sanoo.