Älä lahjoita rahaa valtiolle!

Tarkasta ja palauta esitäytetty veroilmoituksesi.

Postista sinulle on tipahtanut tai kohta tipahtaa esitäytetty veroilmoitus vuodelta 2016. Esitäytettyyn lomakkeeseen on merkitty valmiiksi tiedot, jotka verottajalla on jo viran puolesta hallussaan. Muut tiedot lomakkeeseen on lisättävä.

Tarkasta ehdottomasti kaikki esitäytetyn lomakkeen tiedot. Mikäli sinulla on enemmän tuloja kuin lomakkeeseen on merkitty, niistä on syytä ilmoittaa. Muuten verottaja saattaa myöhemmin hakea omiaan korotusten kanssa.

Kaikki vähennykset, kuten ateriakorvaus-, matkakulu- ja työkaluvähennys on ehdottomasti merkittävä lomakkeeseen. Mikäli jotakin vähennystä ei vaadi, sitä ei myöskään verotuksessa hyväksensä saa.

Erityisalalla työskentelevät työntekijät kuten esimerkiksi timpurit, muurarit ja rakennusmiehet voivat vähentää matkakulut aina tulonhankkimiskuluna oman auton käytön perusteella (0,24 euroa/kilometri) eikä vähennyksessä ole omavastuuta eikä ylärajaa. Työntekijät, joilla on varsinainen työpaikka, kuten rakennustuoteteollisuudessa, vähentävät matkakulut verottajan ohjeiden mukaan.

Kannattaa ottaa huomioon, että pääsääntöisesti yli kahden vuoden työskentely samassa tai hyvin lähellä toisiaan olevissa kohteissa muodostaa varsinaisen työpaikan myös erityisalan työntekijöille.

Oman auton käyttö ei silloin ole enää itsestäänselvyys ja matkakuluihin tulee omavastuu ja yläraja. Oikeus ateriakorvausvähennykseen myös poistuu. Kahden vuoden laskennan katkaisee vain yli kuuden kuukauden poissaolo työkohteesta, jonka aikana tehdään ainakin päivä töitä muualla.

Ateriakorvaus ei tule automaattisesti

Erityisalan työntekijälle myönnetään tulonhankkimisvähennyksenä ateriakorvauksen (10,00 euroa vuonna 2016) suuruinen vähennys työpäivää kohden, jos työntekijällä ei ole varsinaista työpaikkaa ja työnantaja ei ole järjestänyt tai kustantanut työpaikkaruokailua. Pitkiltä työpäiviltä voi hakea kaksinkertaista ateriakorvausvähennystä. Tämä vaatimus ei välttämättä mene aina kivuttomasti läpi.

Tilapäisissä reissuhommissa olevat voivat hakea suurempaakin tulonhankkimisvähennystä, mikäli työnantaja ei ole maksanut päivärahaa. Tätäkin kannattaa hakea, vaikka vaatimuksen läpimeno saattaa olla takkuista. Se voi kuitenkin onnistua, jos pystyy uskottavasti perustelemaan, mistä lisääntyneitä elantokustannuksia on syntynyt.

Työkalujen hankkimisesta aiheutuneet kulut vähennetään tulonhankkimiskuluna joko siten, että vähennys suoritetaan ostettujen työkalujen kuittien perusteella tai vähentämällä suoraan se sama summa, jonka työnantaja on maksanut korvausta omien työkalujen käytöstä. Tätä jälkimmäistä menettelyä eivät valitettavasti kaikki verotoimistot hyväksy.

Palautukselle voi hakea jatkoaikaa

Esitäytetty lomake on palautettava verotoimistoon sen mukaan, mikä palautuspäivämäärä lomakkeeseen on merkitty. Useita tietoja voi antaa verottajalle myös netin välityksellä. Tarvittaessa verotoimistosta voi hakea palauttamiselle jatkoaikaa. Kuitteja lomakkeeseen ei liitetä, mutta kuitit esimerkiksi ostetuista työkaluista on säilytettävä kuusi vuotta. Samoin on kuusi vuotta pidettävä tallessa kirjanpitoa työkohteista, ajetuista työmatkoista ja työpäivistä. Jos tietoja ei säilytä, niitä on jälkeenpäin erittäin hankala selvittää ja muistaa.

Jos verotuksessa on epäselvyyksiä, kannattaa rohkeasti soittaa omaan verotoimistoon. Virkailijat auttavat aivan mielellään. Rakennusliiton jäsenet voivat kysyä verotukseen liittyviä asioita myös toimitsijoilta (työehtoasioiden palvelunumero 020 690 232). Kaikki Rakennusliiton toimitsijat hallitsevat keskeisimmät verovähennyksiin liittyvät asiat ja pystyvät tarvittaessa auttamaan oikaisuhakemusten ja valitusten teossa.

Kyösti Suokas

Katso myös ohjeet ja linkit veroilmoituksen tarkastamisen tueksi