Facebook Twitter Gplus LinkedIn YouTube Google Maps RSS

Välkommen till Byggnadsförbundet

 

 

Byggnadsförbundets kraft är i medlemmarna

Byggnadsförbundet är ett fackförbund med 87 000 medlemmar, och är ett av de största förbunden i centralorganisationen FFC. Arbetstagare på byggarbetsplatser, inom byggproduktindustrin samt husteknik- och mark- och vattenbyggnadsbranschen är ofta fackligt organiserade, dvs. medlemmar i Byggnadsförbundet.

Byggnadsförbundets kraft är i dess medlemmar och i den goda fackliga organiseringen. Utveckling av löne- och andra arbetsvillkor inom branschen är en fortgående verksamhet. Detta kräver ett starkt fackförbund.

Intressebevakning på byggnadsplatserna är en viktig del av verksamheten. Byggnadsförbundet har genom kollektivavtal avtalat med arbetsgivarorganisationer om de minimivillkor som gäller för arbetet inom byggbranschen.

I kollektivavtalen definieras bland annat branschens löner, arbetstider, semesterersättningar, semestrarnas längder, förkortningar av arbetstider, ersättningar för söckenhelger och löner för sjuktid. Utan kollektivavtal skulle arbetsgivaren ensam bestämma om alla ovan nämnda frågor.

I kollektivavtalen avtalas mycket noggrannare och om fler saker än i lagstiftningen. Utan kollektivavtal skulle arbetsgivaren endast vara tvungen att följa lagen.

Tulosta