Jaksaminen

Rakennusliiton luottamushenkilöt ovat keskeisessä roolissa, kun hoidetaan liiton jäsenten edunvalvontaa. Ei ole yhdentekevää miten luottamushenkilöt jaksavat. Luottamushenkilöt tarvitsevat työssään niin työntekijöiden kuin liitonkin tuen.

LUOTTAMUSMIESOPPAAT

Jaksamisen tueksi Rakennusliitto on painattanut jokaiselle sopimusalalle omat luottamushenkilöoppaat. Kun luottamusmiesvalinnat on ilmoitettu Rakennusliiton aluetoimistoon, ottaa aluetoimiston toimitsija yhteyttä uuteen luottamusmieheen ja sopii tapaamisajan henkilökohtaista perehdyttämistä varten. Perehdyttämisen yhteydessä käydään läpi mm. luottamusmiesoppaassa mainitut asiat ja muut käytännön toimet, jotka luottamusmiehen on hyvä tietää. Tapaamisessa luottamusmies voi kysyä mieltään askarruttavista asioista.

Luottamusmiesoppaat löytyvät myös luottamushenkilön tietopakista.

KOULUTUSTA LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVILLE

Kukaan ei ole seppä syntyessään, eikä kenenkään tarvitse itsekseen opiskella luottamustehtävissä tarvittavaa tietoa ja taitoa. Rakennusliitto tarjoaa monenlaista koulutusta

  • luottamusmiehille
  • työsuojeluvaltuutetuille
  • yhteysmiehille
  • osastojen toimihenkilöille

Työnantajatuen piirissä olevilla kursseilla Rakennusliitto korvaa matkakulut ns. ”bensarahakäytännön” mukaan eli 0,24 euroa/km  lyhintä reittiä käyttäen sekä kurssistipendin työstä opintovapaalla olevalle.

Tietoa koulutuksesta >>

TUETTUJA LOMAVUOROKAUSIA

Luottamustehtävissä toimiville liitto on neuvotellut tuettuihin lomiin ylimääräisiä lisäpäiviä virkistäytymismahdollisuuksien parantamiseksi.

Rakennusliiton yleiset lomaedut työelämän käytettävissä oleville jäsenille (työssä olevat/työttömät jäsenet)

Rakennusliitolla on yhteistyösopimus kahdeksantoista lomapalvelua tuottavan kohteen kanssa. Lomapalvelujen tuottajat ovat kohtuullistaneet lomavuorokauden hintaa Rakennusliiton jäsenille. Lisäksi Rakennusliitto myöntää em. lomakohteissa lomaileville työssä oleville ja työttömille jäsenilleen lomatukea. Lomatuki on hyödynnettävissä vain yksityisessä lomailussa. Lomapalvelukohteet löydät jäsenetuesitteestä.

Jäsenkohtaisen (jäsen+perheenjäsen lomakohteissa yhteenlaskettuna) tuen enimmäismäärä on 8 vuorokautta. Lomakohde laskuttaa tuen suoraan liitolta. Lomavarausta tehdessä on ilmoitettava jäsennumero. Jäsenkortti on esitettävä lomapaikassa ilmoittautumisen yhteydessä.
Mikäli kohdekohtaisessa esittelyssä ei ole erillistä mainintaa, lapset 6-16 vuotta saavat 50 %:n alennuksen, alle 6-vuotiaat ilmaiseksi.
Luottamustehtäviä omaavilla jäsenillä on käytössään 4 lisäpäivää.

HYVINVOINTIJAKSOJA

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry järjestää tuettuja, työkykyä ja terveyttä edistäviä 1.askel- hyvinvointijaksoja työikäisille aikuisille ja heidän perheilleen.Jaksoja toteutetaan suomalaisissa hotelleissa, lomakeskittymissä, terveyskylpylöissä ja urheiluopistoissa eri puolilla Suomea. Jaksoille haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä. Jaksoista maksetaan vain omavastuuosuus. Raha-automaattiyhdistys tukee PHT:n toimintaa.

Lisätietoa perheille ja työikäisille aikuisille suunnatuista 1.askel -hyvinvointijaksoista PHT:n kotisivuilla.

KUNTOUTUSMAHDOLLISUUDET

Oman itsensä huolto saattaa unohtua arjen keskellä muita auttaessa. Aina eivät voimavarat tunnu riittävän, vaikka tukea olisi tarjolla.
Jos jaksaminen käy ylivoimaiseksi, voi luottamustehtävissä toimiva tarvita kuntoutusta.

Tietoa kuntoutusmuodoista. Kuntoutusmuodoista voi kysyä lähemmin liiton sosiaalisihteeriltä.